บริการโรงเรียนฝึกสอนสัตว์เลี้ยง

บริการโรงเรียนฝึกสอนสัตว์เลี้ยง

สำหรับริการโรงเรียนฝึกสอนสัตว์เลี้ยงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกสอนสุนัขมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น อาจเป็นเพราะสุนัขมีความฉลาดและฝึกสอนได้ง่าย รวมทั้งผู้คนนิยมเลี้ยงสุนัขกันมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น สำหรับการสอนภายในโรงเรียนจะมีหลากหลายรูปแบบ โดยเจ้าของหรือผู้เลี้ยงอาจจะนำสุนัขมาฝากเลี้ยงไว้และทำการฝึกแบบอยู่กินประจำกันได้เลย หรืออาจจะเลือกแบบเช้าไปเย็นกลับก็ได้เช่นกัน สำหรับการฝึกภายในโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการฝึกเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันดังนี้

1. ฝึกให้รู้จัก เดิน นั่ง ยืน หมอบ นอน และคอย โดยสุนัขจะนิ่งอยู่กับที่คอยรับคำสั่งจนกว่าเจ้าของจะเรียก
2. สุนัขที่ได้รับการฝึกจะขับถ่ายเป็นที่และเป็นเวลา
3. สุนัขจะไม่ทานอาหารจากคนแปลกหน้า รวมไปถึงของที่ตกหล่นตามพื้น
4. จะไม่ขุดดินเล่น ตะกายเจ้าของ และไม่เห่ารบกวนผู้อื่น รวมไปถึงไม่กัดแทะสิ่งของ
5. นอกจากการฝึกสอนทั่วไปแล้วยังมีการฝึกสอนแบบพิเศษ เช่น ฝึกให้รู้จักคาบตะกร้า คาบหนังสือพิมพ์ หรือคาบสิ่งของต่างๆ ฝึกให้สามารถสวัสดีแบบสองขาได้ รวมไปถึงฝึกให้รู้จักการเฝ้าและอารักขาบ้าน
6. พิเศษไปกว่านั้นก็คือฝึกให้สามารถร่วมในการแสดงได้อีกด้วย ใครอยากส่งสุนัขเข้าฉากหนังลองส่งมาฝึกกันดูนะคะ

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้บริการก็คือควรเลือกโรงเรียนฝึกที่ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วไป เพื่อให้คุณเสียเงินไปแล้วได้ฝึกสุนัขออกมาเป็นแบบที่คุณต้องการ และยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับสุนัขที่ส่งไปฝึกกันได้อีกด้วย

Leave a Reply